Google gaat je rankings (deels) bepalen aan de hand van bezoekerservaring

Op 28 mei maakte Google bekend dat het vanaf 2021 rankings in zoekmachines deels gaat bepalen aan de hand van on site bezoekersgedrag. Hoe moet je hiermee omgaan en wat kun je doen om dit te verbeteren? In het verleden heeft Google al vaker signalen meegenomen op basis van bezoekersgedrag. Denk hierbij onder ander aan paginasnelheid en mobielvriendelijkheid.

De laatste jaren werkt google aan een aantal nieuwe metrics waarmee ze bezoekersgedrag kunnen waarderen en op basis daarvan je positie willen gaan bepalen. Waar dat tot nu toe metrics waren zoals laadtijd van je pagina’s (sitespeed) en mobiel vriendelijkheid, kondigt Google nu de zogenaamde ‘’webvitals’ aan.

Webvitals, wat zijn dat?

Google identificeert webvitals als volgt:

Core Web Vitals are a set of real-world, user-centered metrics that quantify key aspects of the user experience. They measure dimensions of web usability such as load time, interactivity, and the stability of content as it loads (so you don’t accidentally tap that button when it shifts under your finger – how annoying!)”.
Bron: https://developers.google.com/search/blog/2020/05/evaluating-page-experience

Google definieert drie metrics aan de hand waarvan ze user experience willen gaan meten.

  • Largest contentful paint (LCP)
  • First input delay (FID)
  • Cumulative Layout Shift (CLS)

Largest contentful paint

Bij de largest contentful paint gaat het erom hoe snel het grootste content element op een pagina zichtbaar wordt. Google meet hoe snel dit element zichtbaar wordt. Op basis hiervan bepaalt Google de gebruikerservaring. De Largest contentful paint moet binnen 2,5 seconden zichtbaar zijn vanaf het moment van laden. Google kiest hiervoor omdat het grootste content element over het algemeen ook het belangrijkste element is voor de bezoeker. Aan de hand hiervan verwacht Google de bezoekerservaring te kunnen verbeteren. Het grootste content element is vaak een banner of bijvoorbeeld een afbeelding boven een stuk tekst.

First input delay

De first input delay meet de interactiviteit. Wil je een goede user experience bieden, dan moeten pagina’s een FID hebben van maximaal 100 milliseconden. Het gaat er bij de FID om hoe snel een website reageert op de eerste actie van een gebruiker. Een eerste actie kan bijvoorbeeld een klik zijn. Google beschrijft het zelf als volgt:

“It’s like measuring the time from ringing someone’s doorbell to them answering the door. If it takes a long time, there could be many reasons. For example, maybe the person is far away from the door or maybe they cannot move quickly. Similarly, web pages may be busy doing other work or the user’s device may be slow”.
Bron: https://developers.google.com/web/updates/2018/07/first-input-delay-in-crux?hl=fr

Cumulative Layout Shift

De Cumulative layout shift meet de zichtbare stabiliteit. Pagina’s met een goede user experience hebben een CLS nodig van minder dan 0.1. Het gaat er hierbij om hoe vaak er zichtbare veranderingen in layout zijn voor de gebruiker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veranderende lettertypes. Wil je meer weten over hoe Google tot deze waarden is gekomen lees er dan dit artikel over.

Waarom deze update?

Google wil met deze update op een eenduidige manier de on site pagina ervaring als factor in de rankings meenemen.

Hoe kun je je goed voorbereiden op deze update?

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe je er nu voorstaat. Sinds een tijdje kun je dit in de Google sitespeed test zien. De verschillende metrics worden bovenaan weergegeven. Let wel dat je voor elke pagina een aparte score krijgt. Heb je bijvoorbeeld een webshop check dan de home, categorie en home pagina’s. Zijn de scores slecht? Google heeft zelf al een aantal handleidingen gemaakt voor het optimaliseren van de webvitals. Deze vind je hier:

 | Website

Constantin is the Managing Director for Seeders Düsseldorf, where he expertly steers the company's SEO, SEA, and sales initiatives. With a keen acumen for business development and a deep understanding of digital marketing strategies, he helps businesses thrive in the online realm.