Heading tags

Heading tags voor SEO zijn ontzettend belangrijk voor de vindbaarheid van je website in de Google zoekmachine. In dit kennisbank-artikel leggen we uit wat het is, waarvoor de heading tag dient, het verschil tussen een heading tag en title tag en waar je in de praktijk (het optimaliseren van je pagina) op moet letten.

Wat is een heading tag?

Een heading tag is een koptekst op de pagina. Heading tags zijn ervoor om de structuur van de tekst te bepalen. Hierdoor begrijpt de bezoeker en de Googlebot beter hoe de tekst van je pagina is opgebouwd. Dit resulteert in betere rankings.

Hoe herken je een heading tag?

In het voorbeeld hieronder zie je dat de headings tags voor structuur zorgen. De kop ‘Welke linkbuildingtechnieken zijn er?’ is in dit geval een heading 2 (kop 2). De koppen die daarop volgen ‘Persberichten van nieuwssites met autoriteit’ en ‘Backlinks van startpagina’s en startpaginaklonen’ zijn beiden een heading 3 (kop 3). Deze koppen zorgen voor verdieping op de tweede kop ‘Welke linkbuildingtechnieken zijn er?’.

Een heading tag herken je door de broncode van de pagina te inspecteren. De ‘H1’  (heading 1) is de hoofdkop. De heading tag is binnen de broncode te achterhalen door met de zoekfunctie (CTRL +F voor Windows) te zoeken naar h1, h2, h3, h4, h5 of h6. In elk geval begint de code met een haakje, vervolgd door de letter ‘H’ en een cijfer. Het cijfer geeft aan welke kop het is.  In de broncode van een webpagina ziet een heading 1 er zo uit:

Het gebruik van heading tags

In de praktijk zien we dat websites heading tags niet op juiste wijze implementeren. We hebben wel eens een case gezien waarbij een pagina 77 verschillende hoofdkoppen (ofwel heading 1’s) op een webpagina had verwerkt. Dit komt door het CMS waarop deze website werkte. Zo maak je het Google moeilijk om de structuur van de pagina correct te achterhalen.  Om heading tags zorgvuldig en correct te implementeren, zijn 3 punten belangrijk. Dit zijn structuur, zoekwoorden en over-optimalisatie.

Zorg voor de juiste hiërarchie

Het hoofddoel van de heading tags is inzicht bieden in de hiërarchie van de pagina. Op een webpagina bevindt zich daarom maar één heading 1 tag. De subkoppen (vanaf heading 2) mogen over verschillende deelonderwerpen gaan, als er maar niet van het hoofdonderwerp (heading 1) afgeweken wordt.

De meeste pagina’s zijn opgebouwd uit één heading 1 en verschillende heading 2’s. Je maakt als je veel over een deelonderwerp (bijv. heading 2) kan vertellen een heading 3. De heading 3 zorgt dan voor diepgang op de heading 2.

Er gelden concreet een aantal hoofdregels voor het verwerken van heading-tags:

  • Maximaal één heading 1-tag.
  • Een heading 2 dient voor verdieping te zorgen op de heading 1 en de heading 3 dient voor verdieping te zorgen op de heading 2 etc.
  • De heading 2’s zijn in niveau gelijk. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een kostenspecificatie als ‘wat kost dienst X per m2’ en ‘wat kost dienst X’ niet als gelijk gezien moet worden. ‘Wat kost dienst X per m2’ (heading 3) is een verdieping op ‘wat kost dienst X’ (heading 2). 

Gebruik de juiste zoekwoorden, maar overdrijf niet

Nadat je zoekwoordenonderzoek hebt uitgevoerd, is het belangrijk om deze zoekwoorden op juiste wijze te laten voorkomen in de heading tags. Het shorttail-variant uit het zoekwoordenonderzoek is vaak de heading 1 op de pagina en daarmee het focus zoekwoord. Het focus zoekwoord is de zoekopdracht waar je goed mee wil scoren in Google.

De longtail zoekwoord (twee of meer woorden) is vaak een heading 2 of een heading 3. Dit is afhankelijk van de grootte van de tekst. Zoekwoorden in de breedte (longtail) zijn zoekwoorden waar men op zoekt, maar dan in mindere mate zoals het focus zoekwoord. Desalniettemin kan het zeer interessant zijn voor je bedrijf! Een longtail zoekwoord zegt namelijk meer over de intentie van de zoeker.

Het is belangrijk om niet te overdrijven. Veel bedrijven zijn op de hoogte dat Google de heading tag belangrijk vindt. Wat men dan veel in de praktijk doet, is in elke kop het zoekwoord benoemen. Dit kan Google als keyword-stuffing zien en waardeert het gerenommeerde bedrijf niet.

Keyword intensity berekenen

Om keyword stuffing te voorkomen is het belangrijk om de keyword intensity in procenten uit te rekenen. Dit kan je doen met behulp van tools. Een andere manier om dit uit te rekenen is om het totaal aantal woorden te delen door het aantal keren dat het zoekwoord benoemd wordt.  Een gezonde keyword intensity ligt tussen de 1 en 3%.

Stel. Je hebt een bericht met 1000 woorden gepubliceerd. In dit bericht noem je het woord ‘marketingbureau Zwolle’ 23 keer. De formule is dan als volgt: 23/1000*100 = 2,3%. De keyword intensity is in dit geval gezond. Er is geen sprake van keyword stuffing.

Verschil heading tag en title tag

De heading tag is de titel van de pagina of het bericht. De hoofdkop is zichtbaar op de pagina of in het bericht. De title tag staat niet op de webpagina weergegeven. De title tag is de titel die in de zoekmachine-resultaten van Google over de betreffende pagina wordt weergegeven.

SEO Specialist

Tiemen is an SEO Consultant at Seeders Zwolle, where he combines his love for technology with a passion for problem-solving. He has a knack for diving deep into SEO algorithms, understanding the nuances, and applying them to improve client rankings. Tiemen’s expertise lies in his ability to transform complex SEO principles into understandable and actionable strategies for businesses of all sizes.