Anchor tekst

Een anchor tekst is een het stukje tekst, wat bestaat uit één of meerdere woorden, waar een hyperlink achter geplakt is. Het meeste bekende voorbeeld is de ‘Klik hier-variant.’ Wanneer een bezoeker op de tekst ‘’klik hier’’ klikt, wordt de persoon naar een andere pagina binnen het domein (interne link) of een andere website (externe link) geleid. De tekst ‘klik hier’ is in deze situatie de anchor tekst.

De afbeelding hieronder geeft je meer inzicht in de betekenis. Het blauw omcirkelde stukje tekst is de anchor tekst. In het voorbeeld is dat ‘Moz’. Wanneer je op het stukje tekst klikt, word je dus verwezen naar de website van Moz. Achter de tekst bevindt zich een hyperlink.

Toevoegen van een anchor text in HTML

Je voegt een anchor tekst toe met de volgende code:

<a href =’’https://seeders.nl’’>Dit is een anchor tekst</a>

De URL waar naar verwezen wordt, is in dit geval de hoofdpagina van Seeders. Mensen klikken dan op de tekst ‘Dit is een anchor tekst’ om daarnaartoe verwezen te worden. Vaak is het toevoegen van een anchor tekst in de code van de website overbodig en bieden verschillende content management systemen (CMS) een gebruiksvriendelijke oplossing. In de volgende paragraaf leggen we de meest voorkomende manier uit.

 

Toevoegen van anchor tekst in WordPress?

WordPress is een veelgebruikt CMS die het website-eigenaren mogelijk maakt om een anchor tekst toe te voegen. Hieronder volgt het stappenplan. 

1. Selecteer het stukje tekst waar je een link achter wil plakken. In de afbeelding hieronder is het woord  ‘persbericht’ het geselecteerde veld.

2. Klik op het link-icoontje. Dit icoontje staat in het menu met verschillende opties, zoals het centreren van de tekst. De afbeelding hieronder laat je zien hoe je dit moet doen.

3. Voer de gewenste URL in. Kopieer en plak de URL in het invoerveld. Onderstaande afbeelding toont je hier inzicht in.

4. Klik op het blauwe pijltje en update het artikel of de pagina.

Welke soorten anchor teksten bestaan er?

Er zijn vier verschillende soorten anchor teksten die men binnen linkbuilding veel gebruikt. Voor het creëren van een goed en gevarieerd linkprofiel, zijn alle onderstaande anchor teksten van belang. De varianten hieronder gebruik je dus slechts bij linkbuilding en niet voor je interne linkstructuur.

Naked link: de anchor text is exact hetzelfde als wat er in de URL-balk van de browser zal verschijnen. Een naked link zie je vooral terug op pagina’s die met een externe link naar een bron verwijzen. Denk hierbij aan ‘Bron: https://seeders.agency/nl/’

Branded link: een branded (merknaam) link is een anchor text gebaseerd op de naam van het domein, merk of product. Het is verkorte versie van de naked link. Het is herkenbaarder en makkelijk te onthouden. Voorbeelden van branded links zijn: Seeders, Seeders.nl of www.seeders.nl.

Commerciële link: een commerciële link herken je aan de tekst waarmee gerefereerd wordt. In bijna alle gevallen bevat dit een zoekwoord waar mensen zoekopdrachten voor invoeren. Deze zoekwoorden zijn waardevol voor ondernemingen omdat er omzet mee te behalen is veel . Denk hierbij aan ‘Schoenen kopen’ of ‘zwarte paraplu’.

Semi-branded link: een combinatie van de branded link en commerciële link. Dit is een anchor tekst die vaak het zoekwoord en de naam van het merk.bedrijf bevat. Een voorbeeld van een semi-branded link is ‘SEO van Seeders’.

Anchorteksten op de juiste wijze toevoegen

Gebruiksvriendelijkheid staat voorop bij Google. Hier dient een anchor tekst dus ook aan te voldoen. Geef in de anchor tekst vooral aan waar de pagina over gaat. Verwijs dus niet met ‘klik hier voor meer informatie’. Als geïnteresseerde zoeker wil je namelijk graag weten waar informatie op de vervolgpagina over gaat.

SEO Specialist

Tiemen is an SEO Consultant at Seeders Zwolle, where he combines his love for technology with a passion for problem-solving. He has a knack for diving deep into SEO algorithms, understanding the nuances, and applying them to improve client rankings. Tiemen’s expertise lies in his ability to transform complex SEO principles into understandable and actionable strategies for businesses of all sizes.