Zoekwoorddichtheid

zoekwoorddichtheid tool

De zoekwoorddichtheid is anno 2023 nog steeds een factor waar SEO-ers discussie over hebben. Op vele artikelen op het internet wordt de mate van belangrijkheid van deze factor betwijfeld. Dat een zoekwoord waar je SEO-vindbaar voor wil zijn op de pagina moet staan, staat vast. De mate waarin, daar wordt dus veel over gezegd.

Wat is zoekwoorddichtheid?

De zoekwoorddichtheid, ofwel Keyword Density, is de mate waarin het zoekwoord op de webpagina voorkomt. Leg jij met je webpagina focus op de term ‘hypotheek berekenen’ dan is het belangrijk dat deze woordencombinatie vaker op de pagina terugkomt. De crawlers/robots van Google zijn voortdurend bezig met het scannen van webpagina’s. Webpagina’s waarvan het zoekwoord vaker op de pagina voorkomt, geven de robots een indicatie dat het specifiek over dat bepaalde zoekwoord of onderwerp gaat. De zoekwoorden in de heading tags tellen ook mee voor de zoekwoorddichtheid. Het gaat dus niet enkel om de zoekwoorden in de hoofdtekst, maar ook om zoekwoorden in de headings tags (kopteksten).

De juiste zoekwoorddichtheid

Men zegt dat de juiste zoekwoorddichtheid tussen de 1 en 3% ligt. De zoekwoorddichtheid bereken je door het aantal keren dat het focus zoekwoord in de tekst naar voren komt te delen door het totaal aantal woorden op de pagina:

focus woord / totaal aantaal worden *100%

Als voorbeeld: je richt je met de webpagina op de term ‘spouwmuur isolatie’. De term komt 25 keer op de webpagina naar voren. Het totaal aantal woorden op de pagina is 636. De formule is dan: 25/636 * 100% = 3,9%. Dit houdt in dat de keyword density van de pagina volgens de theorie te hoog is, want eerder kwam naar voren dat de meest geschikte keyword density tussen de 1 en 3% ligt. In dit geval is er sprake van over-optimalisatie.

Over-optimalisatie noemen ze ook wel keyword stuffing. Keyword stuffing is de oververtegenwoordiging van het focus zoekwoord in de totale tekst. Google straft dit af. Het schaadt de leesbaarheid enorm en dit is niet bevorderlijk voor het gebruiksgemak.

Tools voor meten zoekwoorddichtheid

Om de zoekwoorddichtheid te meten kan je meerdere handige gratis tools gebruiken. SEOreviewtools is een tool die de keyword density gratis voor uitrekent. Je vult eenvoudig de pagina-URL in en krijgt een overzicht met zoekwoord dichtheden.

zoekwoorddichtheid tool

Je kan uiteraard zelf ook in een Word-document de keyword density uitrekenen. Dit doe je door de totale tekst van een webpagina te plakken en het woordenaantal te noteren. Vervolgens zoek je met de zoekfunctie naar het zoekwoord wat jij hoog in Google wil hebben. Het aantal keren dat het focus zoekwoord noteer je eveneens. Ten slotte pas je de formule toe zoals eerder besproken, namelijk: focus zoekwoord (deel) / totale tekst (geheel) * 100%.

Praktische tips om keyword stuffing tegen te gaan

Als na onderzoek blijkt dat de keyword density hoger is dan 3% dan is het wijsheid om actie te ondernemen. Je hebt meerdere manieren om keyword stuffing tegen te gaan. Denk hierbij aan:

  • Het minimaliseren van het focus zoekwoord;
  • Het vervangen van het focus zoekwoord door een synoniem te gebruiken;
  • Het optimaliseren van andere facetten binnen SEO-copywriting.

De laatste praktische tip benoemen we met een reden. SEO-copywriting kent vele facetten. De leesbaarheid drukt zich buiten een perfecte zoekwoorddichtheid in facetten zoals de koppenstructuur, interne links en gebruik van afbeeldingen. Beter scoren in Google gaat dus om veel meer dan alleen een zoekwoorddichtheid. Neem bovenstaande punten dus ook mee in je SEO-strategie.

Onze opvatting over zoekwoorddichtheid

Het verhaal achter en de kern van de keyword-density-theorie is dat de tekst goed leesbaar is. Dat houdt concreet in dat een tekst met een zoekwoorddichtheid van 3% of hoger natuurlijk kan overkomen. Stel dat je in één alinea meerdere keren het focus zoekwoord in de tekst gebruikt en in latere delen juist niet, dan voldoe je waarschijnlijk aan de richtlijn, maar kan de tekst minder goed leesbaar zijn. Zorg dus dat de spreiding van het zoekwoord maximaal is en probeer ook altijd synoniemen van het woord of vervoegingen te gebruiken. De ervaring leert dat veel tekst op een pagina met een keyword density van ca. 3% niet voor betere rankings zorgt. Het gaat met name om de inhoud van de tekst en de boodschap die je wil overbrengen.

SEO Specialist

Tiemen is an SEO Consultant at Seeders Zwolle, where he combines his love for technology with a passion for problem-solving. He has a knack for diving deep into SEO algorithms, understanding the nuances, and applying them to improve client rankings. Tiemen’s expertise lies in his ability to transform complex SEO principles into understandable and actionable strategies for businesses of all sizes.