SEEDERS GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

Bu sayfayı yazdır

Sürüm: 13/12/2022

Madde 1. Tanımlar

1. Bu Genel Hüküm ve Koşullarda Seeders, Zwolle’de kurulmuş ve kayıtlı ofisi bulunan, Ticaret Odası sicilinde 83128344 numarasıyla kayıtlı Seeders internet & marketing anlamına gelir.
2. Müşteri, Seeders ile bir sözleşme imzalayan veya imzalamak isteyen gerçek veya tüzel kişi, tüzel kişiliği olmayan ortak girişimler ve bunların temsilcisi ve yetkili temsilcisi anlamına gelir.

Madde 2. Genel

1. Bu Genel Hüküm ve Koşullar, müşteri ile Seeders arasında akdedilen tüm sözleşmelerin oluşturulması, içeriği ve ifası için geçerlidir.
2. Genel Hüküm ve Koşullar, Seeders ile müşteri arasında Seeders’in bu hüküm ve koşulların uygulanabilir olduğunu beyan ettiği her teklif, fiyat teklifi ve anlaşma için geçerlidir. Mevcut hüküm ve koşullar, uygulanması için üçüncü tarafların dahil olması gereken Seeders ile yapılan tüm anlaşmalar için de geçerlidir.
3. Farklı hükümler ve anlaşmalar ancak Seeders ile yazılı olarak açıkça kararlaştırılmışsa geçerlidir.

Madde 3. Teklifler ve fiyat teklifleri

1. Seeders tarafından yapılan teklifler herhangi bir yükümlülük içermemektedir. Teklifler aksi belirtilmedikçe 30 gün boyunca geçerlidir. Seeders, aksi belirtilmedikçe, yalnızca kabulünün diğer tarafça 30 gün içinde yazılı olarak teyit edilmesi halinde tekliflerle bağlıdır.
2. Yapılan fiyat tekliflerinden sapmalar, yalnızca Seeders tarafından yazılı olarak onaylandıkları takdirde Seeders’ı bağlar.
3. Bir sipariş veya görevlendirme müşteri için bağlayıcıdır. Seeders ilk olarak sipariş onayını göndermekle yükümlüdür. Müşteri, sipariş teyidinin gönderilmesinden sonraki sekiz gün içinde itirazlarını Seeders’e bildirmemişse, sipariş teyidinin sözleşmeyi doğru ve eksiksiz olarak yansıttığı kabul edilir.
4. Bileşik bir fiyat teklifi, Seeders’ı belirtilen fiyatın karşılık gelen bir kısmı karşılığında görevin bir kısmını yerine getirmek zorunda bırakmaz.
5. Teklifler veya fiyat teklifleri otomatik olarak gelecekteki görevlendirmeler için geçerli değildir.
6. Eğer müşteri aynı görevi eş zamanlı olarak Seeders’tan başkalarına da vermek isterse, bunu Seeders’a diğerlerinin isimlerini de belirterek bildirmelidir.
7. Yukarıda belirtilen teklif ve fiyat tekliflerindeki fiyatlar, aksi belirtilmedikçe KDV hariçtir.

Madde 4. Sözleşmenin imzalanması

1. Seeders, görevi dikkatli ve bağımsız bir şekilde yerine getirmek, müşterinin çıkarlarını elinden gelen en iyi şekilde temsil etmek ve müşteri için yararlı bir sonuç elde etmek için her türlü çabayı gösterecektir. Gerekli olduğu ölçüde, Seeders müşteriyi işin ilerleyişi hakkında bilgilendirecektir.
2. Seeders, sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesi için gerekli olması halinde ve gerekli olduğu ölçüde, belirli işleri üçüncü taraflara yaptırma hakkına sahiptir.
3. Müşteri, Seeders’ın gerekli olduğunu belirttiği veya müşterinin sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğunu makul bir şekilde anlaması gereken tüm verilerin Seeders’a zamanında sağlanmasını sağlar.
4. Sözleşmenin ifası için gerekli olan bilgilerin zamanında Seeders’e verilmemesi halinde, Seeders sözleşmenin ifasını askıya alma ve/veya gecikmeden kaynaklanan ek masrafları olağan oranlara uygun olarak müşteriden talep etme hakkına sahiptir.
5. Seeders, Seeders’ın bu yanlışlık veya eksiklikten haberdar olması gerekmediği sürece, müşteri tarafından sağlanan yanlış ve/veya eksik bilgileri varsayması nedeniyle meydana gelen herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
6. Seeders, müşterinin talebi üzerine üçüncü tarafların masrafları için bir bütçe hazırlarsa, bu bütçe yalnızca gösterge niteliğinde olacaktır. İstenirse, Seeders müşteri adına fiyat teklifi talep edebilir.
7. Sözleşmenin aşamalar halinde uygulanacağı kararlaştırılmışsa, Seeders, müşteri bir önceki aşamanın sonuçlarını yazılı olarak onaylayana kadar bir sonraki aşamaya ait olan kısımların uygulanmasını askıya alabilir.
8. Seeders, gerekli görülmesi halinde, müşteri ile yapılan tüm sözlü görüşmeleri bir görüşme raporu haline getirecek ve müşteriye gönderecektir. Müşterinin görüşme raporunu aldıktan sonra iki iş günü içinde yanıt vermemesi halinde, taraflar bu görüşme raporunun içeriği ile bağlıdır. Seeders, bu telefon/elektronik (e-posta) temasları yazılı olarak teyit edilmediği sürece, telefon/elektronik (e-posta) görüşmelerinin, görevlendirmelerin, görevlendirmelerdeki değişikliklerin veya eklemelerin doğru şekilde yürütülmesi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9. Üretim, çoğaltma veya yayına geçmeden önce, taraflar birbirlerine konunun en son modellerini, prototiplerini veya testlerini kontrol etme ve onaylama fırsatı vermelidir. Seeders’ın talebi üzerine, müşteri onayını yazılı olarak veya e-posta ile teyit etmelidir.
10. Seeders tarafından teslim edilecek hizmetlerin/ürünlerin tamamlanması için belirtilen süre, sözleşmenin niteliği veya içeriği aksini göstermedikçe gösterge niteliğindedir. Tohumcular, müşteri tarafından taahhütlü mektupla temerrüt bildiriminde bulunulduktan ve temerrüt bildiriminde belirtilen makul süre içinde uyulmadıktan sonra, teslim edilecek hizmetlerin/ürünlerin tamamlanması için belirli bir süre geçtikten sonra bile temerrüde düşerler. Tarafların anlaşmanın değiştirilmesi veya eklemeler yapılması konusunda mutabık kalmaları halinde, uygulamanın tamamlanma süresi etkilenebilir. Seeders müşteriyi bu konuda mümkün olan en kısa sürede bilgilendirecektir.
11. Seeders’ın ürünü (parçalarını/parçalarını) posta, kurye veya elektronik mesajlaşma yoluyla gönderme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde göndermesi durumunda, bu gönderi masrafları ve riski müşteriye ait olmak üzere gerçekleşir.
12. Bir müşteri bir görevin yerine getirilmesini değiştirmek isterse, Seeders bunu yalnızca makul olarak mümkünse yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, müşteri, görevin nihai biçiminde gereksiz hale getirilmiş olsalar bile, Seeders’a halihazırda yaptığı masrafları geri ödemekle yükümlüdür.
13. Müşteri, sözleşmenin uygulanması ile bağlantılı olarak zarar gören ve müşteriye atfedilebilecek üçüncü tarafların taleplerine karşı Seeders’ı tazmin eder.
14. Seeders’ın sözleşme kapsamında bir görev yürütmesi halinde, (aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça) görevin teknik uygulaması hakkında doğrudan sözleşme makamı ile iletişime geçme hakkına sahiptir.

Madde 5. Sözleşmenin değiştirilmesi

1. Anlaşmanın yürütülmesi sırasında, düzgün bir yürütme için yapılan işin değiştirilmesi veya tamamlanması gerektiği ortaya çıkarsa, taraflar anlaşmayı zamanında ve karşılıklı istişare içinde buna göre düzenleyecektir.
2. Tarafların anlaşmanın değiştirilmesi veya eklemeler yapılması konusunda mutabık kalmaları halinde, uygulamanın tamamlanma süresi etkilenebilir. Seeders müşteriyi bu konuda mümkün olan en kısa sürede bilgilendirecektir.
3. Sözleşmede yapılacak değişiklik veya eklerin mali ve/veya niteliksel sonuçları olması halinde, Seeders müşteriyi bu konuda önceden bilgilendirecektir. Sabit bir ücret üzerinde anlaşmaya varılmışsa, Seeders sözleşmede yapılacak değişikliğin veya ekin bu ücretin ne ölçüde aşılmasına neden olacağını belirtecektir.
4. Paragraf 3’e bakılmaksızın, değişiklik veya ekleme Seeders’a atfedilebilecek koşulların bir sonucu ise Seeders ek maliyet talep edemeyecektir.

Madde 6. Sözleşme süresi; yürütme süresi

1. Seeders ile müşteri arasındaki sözleşme, sözleşmenin niteliği aksini gerektirmedikçe veya taraflar yazılı olarak aksini açıkça kabul etmedikçe, belirsiz bir süre için akdedilir.
2. Anlaşma süresi içinde belirli faaliyetlerin tamamlanması için bir süre kararlaştırılmışsa, bu hiçbir zaman kesin bir son tarih değildir. Uygulama süresi aşılırsa, müşteri Seeders’a yazılı olarak temerrüt bildiriminde bulunmalıdır.

Madde 7. Ücret

1. Bu maddenin 2. ve 3. paragrafları, sabit bir ücretin teklif edildiği veya kararlaştırıldığı teklifler ve anlaşmalar için geçerlidir. Herhangi bir sabit ücret kararlaştırılmamışsa, bu maddenin 3 ila 6. paragrafları uygulanır.
2. Taraflar, sözleşmenin imzalanmasının ardından sabit bir ücret üzerinde anlaşabilirler. Sabit ücrete KDV, seyahat saatleri, seyahat ve konaklama masrafları dahil değildir.
3. Seeders, eksiksiz, sağlam ve net verilerin/malzemelerin geç teslim edilmesi veya teslim edilmemesi ya da değişen veya yanlış bir görevlendirme veya brifing nedeniyle daha fazla ve/veya başka işler yapmak zorunda kalırsa, bu faaliyetler Seeders tarafından uygulanan olağan ücret oranlarına göre ayrıca onurlandırılacaktır.
4. Sabit bir ücret üzerinde anlaşmaya varılmamışsa, ücret fiilen harcanan saatlere göre belirlenecektir. Ücret, farklı bir saat ücreti üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, işin yapıldığı dönem için geçerli olan Seeders’ın olağan saat ücretlerine göre hesaplanır.
5. Ücret ve tüm maliyet tahminleri KDV, seyahat saatleri, seyahat ve konaklama masrafları hariçtir.
6. Üç aydan uzun süreli siparişler için ödenmesi gereken masraflar periyodik olarak tahsil edilecektir.

Madde 8. Ödeme

1. Ödeme, fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde yapılmalıdır. Bu sürenin sona ermesinden sonra Seeders henüz (tam) ödeme almamışsa, müşteri temerrüde düşer ve yasal faize eşit bir faiz borcu olur. Talep edilebilir tutar üzerindeki faiz, müşterinin temerrüde düştüğü andan tutarın tamamının ödendiği ana kadar hesaplanacaktır.
2. Tasfiye, iflas, haciz veya müşteriden ödemenin askıya alınması durumunda, Seeders’ın müşteriye karşı alacakları derhal talep edilebilir.
3. Müşteri, Seeders’a ödemesi gereken ödemeleri, Seeders’a sağladığı sözleşmeyle ilgili mahsup edilebilir avanslarla mahsuplaşmaya tabi olarak, indirim veya tazminat olmaksızın yapar.
4. Müşteri tarafından yapılan ödemeler, öncelikle borçlu olunan tüm faiz ve masrafların ödenmesi içindir ve ikinci olarak, müşteri ödemenin daha sonraki bir faturayla ilgili olduğunu belirtse bile, en uzun süredir ödenmemiş olan vadesi gelmiş ve ödenecek faturalardır.
5. Tohumcular, sözleşme süresi boyunca ücreti artırma hakkına sahip olacaktır. Bu artış müşteriye mektup veya e-posta yoluyla duyurulacaktır. Müşteri, bu duyurudan itibaren 14 gün içinde aşağıdaki hallerde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir (i) artış tutarının %10 veya daha fazla olması ve (ii) sözleşmenin içeriği başka türlü değişmez. Müşteri ile sözleşmenin imzalanmasından sonraki 3 ay içinde ücrette bir artış olursa, müşteri sözleşmeyi feshedebilir. Fesih yazılı olarak yapılmalı ve artışın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olmalıdır. Artışın %10’dan az olması halinde bu fesih hakkı geçerli değildir.

Madde 9. Mülkiyetin ve tahsilatın muhafazası

1. Tasarımlar, eskizler, çizimler, yazılımlar, (elektronik) dosyalar vb. dahil olmak üzere Seeders tarafından teslim edilen tüm ürünler, müşteri Seeders ile yapılan tüm sözleşmeler kapsamında aşağıdaki yükümlülüklerin tamamını yerine getirene kadar Seeders’in mülkiyetinde kalır.
2. 3 Seeders’ın bu maddede belirtilen mülkiyet haklarını kullanmak istemesi durumunda, müşteri, Seeders’a, Seeders’ın mülkünün bulunduğu fiziksel ve fiziksel olmayan, dolayısıyla sunucu (alan) ve benzeri tüm yerlere girme ve bunları geri alma veya sökme konusunda koşulsuz ve geri alınamaz bir izin vermektedir.
3. Müşterinin yükümlülüklerini (zamanında) yerine getirmede temerrüde düşmesi veya gecikmesi halinde, mahkeme dışında tatmin elde etmek için gerekli tüm makul masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.
4. Parasal bir talep durumunda, tahsilat masrafları, Seeders tarafından makul olarak gerekli görülen ek masraflar ve ortaya çıkan makul yasal ve icra masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Madde 10. İptal

1. Her iki taraf da iptalin yazılı ve gerekçeli olması koşuluyla sözleşmeyi her zaman iptal edebilir. Bu durumda, taraflar en az bir aylık bir bildirim süresine uymalıdır.
2. Seeders’ın faaliyetleri üçüncü taraflara devredilirse ve faaliyetlerin devri Seeders için ek maliyetler gerektiriyorsa, bunlar müşteriden tahsil edilecektir.

3. Erken fesih durumunda, yapılan masrafların geri ödenmesine ek olarak, Seeders, halihazırda yapılan işi, müşterinin sahip olduğu faydayı ve fesih gerekçelerini dikkate alarak ücretin makul bir şekilde belirlenmiş bir kısmını alma hakkına sahiptir.

Madde 11. Askıya alma ve fesih

1. Seeders aşağıdaki hallerde yükümlülüklere uyumu askıya almaya veya sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir: Müşteri, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklere uymaz veya tam olarak uymaz. Sözleşme imzalandıktan sonra Seeders, koşulların müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğinden korkmak için iyi bir neden oluşturduğunu öğrenmiştir. Sözleşmenin imzalanması sırasında, müşteriden sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için teminat göstermesi talep edilmiş ve bu teminat gösterilmemiş veya yetersiz kalmıştır.
2. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Seeders’ın müşteri üzerindeki alacakları derhal talep edilebilir. Seeders yükümlülüklere uymayı askıya alırsa, yasa ve sözleşme kapsamındaki haklarını korur.
3. Görevlendirme herhangi bir nedenle zamanından önce sona erdirilirse, müşterinin kendisine sunulan tasarımları kullanmasına artık izin verilmez ve görevlendirme kapsamında müşteriye verilen herhangi bir lisans iptal edilir.
4. Tohumcuların faaliyetlerinin benzer faaliyetlerin tekrarlanan performansından oluşması halinde, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, geçerli sözleşme belirsiz bir süre için geçerli olacaktır. Bu sözleşme, en az bir aylık makul bir bildirim süresine uyularak yalnızca yazılı iptal yoluyla feshedilebilir.
5. Seeders her zaman tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

Madde 12. Sorumluluk

1. Tohumcular aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz:
1. Müşteri tarafından sağlanan materyaldeki hatalar;
2. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin yanlış anlamalar ve/veya hatalar, bunların müşterinin eylemlerinden kaynaklanması veya neden olması halinde, örneğin eksiksiz, sağlam ve net verilerin/malzemelerin geç veya hiç teslim edilmemesi;
3. Müşteri tarafından/adına görevlendirilen üçüncü tarafların hataları;
4. Tedarikçilerden alınan fiyat tekliflerinde kusurlar veya tedarikçilerden alınan fiyat tekliflerinde aşımlar;
5. Müşteri madde 4.6, 4.7 ve 4.8 hükümlerine uygun olarak onay vermişse, tasarım veya metin/verilerdeki hatalar;
6. Teslimattan sonra ve ürünün Seeders dışında başkaları tarafından kullanılması veya bakımı nedeniyle ortaya çıkan hatalar ve/veya sorunlar;
7. dolaylı zararlar, kar kaybı, kaçırılan tasarruflar ve iş kesintisinden kaynaklanan zararlar;
8. bağlantılar yerleştirerek veya üçüncü tarafların bağlantılar yerleştirmesini sağlayarak sonuçlar. 2. Sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına kanunen izin verilmeyen durumlar haricinde, Seeders’ın sözleşmeye dayalı veya hukuka aykırı veya başka türlü herhangi bir talep için olay veya olaylar dizisi başına sorumluluğu her zaman 1 ile sınırlı olacaktır. Seeders’ın sorumluluk sigortasının belirli bir durumda hak kazandırdığı tutar;
2. Yukarıda belirtilen sigorta kapsamında herhangi bir teminat ve/veya ödeme yoksa, herhangi bir sorumluluk, en azından sorumluluğun ilgili olduğu görevin bir kısmı olmak üzere, görevin fatura değerine karşılık gelen bir tutarla sınırlıdır ve bu tutar en fazla 2.000 €’dur. 00.
3. Yukarıda 2 a ve b maddelerinde belirtilenin aksine, altı aydan uzun süreli bir görevlendirme için sorumluluk, en fazla 4.000,00 € olmak üzere, son altı ay içinde ödenmesi gereken fatura değeri ile sınırlıdır.
3. Bu koşullarda yer alan sorumluluk sınırlamaları, zararın Seeders veya alt kuruluşlarının kasıtlı veya ağır ihmalinden kaynaklanması durumunda geçerli değildir.
4. Her türlü yükümlülük, görevin tamamlandığı andan itibaren bir yıl geçtikten sonra sona erer.
5. Görevin tamamlanmasından sonra, ne müşterinin ne de Seeders’ın kullanılan materyaller, veriler ve sonuçlarla ilgili olarak birbirlerine karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur.
6. Seeders, bakım sözleşmesi de dahil olmak üzere yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, hizmetleri veya malları ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti vermez.
7. Müşteri, Seeders tarafından müşteriye teslim edilen hizmetler ve/veya (parçalar/parçalar) ürünler ve sonuçlarla ilgili olarak üçüncü tarafların olası tüm taleplerine karşı Seeders’i tazmin edecektir.

Madde 13. Koruma Tedbirleri

1. Müşteri, sözleşmenin uygulanmasında kullanılan ve müşteri tarafından sağlanan materyaller veya veriler üzerindeki fikri mülkiyet hakları ile ilgili olarak üçüncü taraflardan gelen taleplere karşı Seeders’ı tazmin eder.
2. Müşteri, Seeders’a 4 bilgi taşıyıcısı, elektronik dosya veya yazılım vb. sağlarsa, bunun üçüncü tarafların mülkiyetini veya telif haklarını ihlal etmeyeceğini ve bilgi taşıyıcılarının, elektronik dosyaların veya yazılımların virüs ve kusur içermediğini garanti eder.

Madde 14. Mücbir sebepler

1. Taraflar, mücbir sebep dönemlerinde anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini askıya alabilirler. Seeders tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesinin mücbir sebepler nedeniyle mümkün olmadığı sürenin iki aydan uzun sürmesi halinde, her iki taraf da bu durumda herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
2. Mücbir sebebin başlaması üzerine Seeders yükümlülüklerini kısmen yerine getirmişse veya yükümlülüklerini ancak kısmen yerine getirebiliyorsa, Seeders halihazırda yerine getirilmiş veya yerine getirilebilir kısmı ayrıca faturalandırma hakkına sahiptir ve müşteri bu faturayı ayrı bir sözleşmeyle ilgili olduğu için ödemekle yükümlüdür. Ancak, halihazırda yürütülmüş veya yürütülebilir parçanın bağımsız bir değeri yoksa bu geçerli değildir.

Madde 15. Fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları

1. Bu genel hüküm ve koşulların diğer hükümlerine halel getirmeksizin, Seeders, Seeders’ın Telif Hakkı Yasası kapsamında sahip olduğu hak ve yetkileri saklı tutar.
2. Seeders tarafından sağlanan raporlar, tavsiyeler, sözleşmeler, tasarımlar, eskizler, çizimler, yazılımlar vb. gibi tüm belgeler yalnızca müşteri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve Seeders’ın önceden izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya kamuya açıklanamaz veya sağlanan belgelerin niteliği aksini göstermedikçe üçüncü tarafların bilgisine sunulamaz.
3. Seeders tarafından görev kapsamında üretilen çalışma çizimleri, prototipler, tasarım eskizleri, filmler ve diğer materyaller veya (elektronik) dosyalar, bunların müşteriye veya üçüncü taraflara teslim edilip edilmediğine bakılmaksızın Seeders’in mülkiyetinde kalır.
4. Eser buna elverişli olmadığı sürece, Seeders her zaman eserin üzerinde veya yakınında adının anılmasını veya adının kaldırılmasını veya silinmesini isteme hakkına sahiptir. Müşteri, önceden izin almadan çalışmayı üretime alamaz, kamuya açıklayamaz veya Seeders adını belirtmeden çoğaltamaz.
5. Seeders, gizli bilgilerin üçüncü şahıslara ifşa edilmemesi kaydıyla, işin ifası yoluyla elde edilen bilgileri başka amaçlar için kullanma hakkını saklı tutar.
6. Tohumcular, tasarımı kendi tanıtımları veya promosyonları için kullanma özgürlüğüne sahiptir.

Madde 16. Kusurlar; şikayet süreleri

1. Yapılan işle ilgili şikayetler, müşteri tarafından keşfedildikten sonra sekiz gün içinde, ancak ilgili işin tamamlanmasından sonra en geç otuz gün içinde Seeders’a yazılı olarak bildirilmelidir.
2. Bir şikayetin haklı bulunması halinde, Seeders, müşteri için artık faydasız hale gelmediği sürece, işi kararlaştırıldığı şekilde yerine getirmeye devam edecektir. İkincisi müşteri tarafından bilinmelidir. Kararlaştırılan hizmetleri sağlamak artık mümkün veya yararlı değilse, Seeders yalnızca Madde 12’nin sınırları dahilinde sorumlu olacaktır.

Madde 17. Anlaşmazlıklar

1. Hukuk mahkemesinin yargı yetkisine ilişkin yasal kuralların aksine, mahkemenin yargı yetkisine sahip olması durumunda, müşteri ile Seeders arasındaki herhangi bir anlaşmazlık Mahkeme tarafından Goes’de çözülecektir. Ancak Seeders, kanun veya geçerli uluslararası anlaşmaya göre müşteriyi yetkili mahkemede dava etme yetkisine sahiptir.
2. Taraflar ancak bir anlaşmazlığı karşılıklı istişare ile çözmek için her türlü çabayı gösterdikten sonra mahkemelere başvuracaktır.

Madde 18. Diğer hükümler

1. Müşteriye bir örnek veya model gösterilmiş veya sağlanmışsa, teslim edilecek ürünün buna karşılık geleceği açıkça kabul edilmedikçe, bunun yalnızca bir gösterge olarak sağlandığı varsayılır.
2. Her iki taraf da, aralarındaki anlaşma bağlamında birbirlerinden veya başka bir kaynaktan aldıkları tüm gizli bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Bilgi, diğer tarafça belirtilmişse veya bu durum bilginin doğasından kaynaklanıyorsa gizli kabul edilir.
3. Seeders ve müşteri arasındaki her anlaşma için Hollanda yasaları geçerlidir.
4. Seeders, bu Hüküm ve Koşulları değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutar.

Madde 19. Gizlilik

1. Seeders, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“AVG”) anlamında kişisel verileri işler. Müşteri kişisel verilerin kontrolörü, Seeders ise işleyicisi olarak kabul edilir. Seeders tarafından müşteri yararına kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar, bu Genel Hüküm ve Koşulların Ek İşleme Sözleşmesinde belirtilmiştir.
2. Seeders, kişisel verileri müşteri için özelleştirilmiş çevrimiçi pazarlama faaliyetleri ve analizler için işler.

 

EK İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Genel

Bu ek, Seeders’ın genel hüküm ve koşullarını tamamlayıcı niteliktedir ve yalnızca kişisel verilerin olası işlenmesiyle ilgilidir. Müşteri, gizlilik mevzuatı bağlamında veri sorumlusu ve Seeders ise kişisel veri işleyicisi olarak tanımlanmaktadır.

Madde 2. Tohumcuların Yükümlülükleri

Seeders, yalnızca çevrimiçi pazarlama faaliyetlerini ve analizlerini yürütmek için gerekli olan kişisel verileri müdür adına işleyecektir. Seeders bu kişisel verileri özenle ele alacaktır. Müdür, kendisi tarafından verilen talimatların yürürlükteki gizlilik mevzuatına uygun olduğunu garanti eder.

Madde 3. Güvenlik

Seeders, kişisel verileri kayıplara ve hukuka aykırı işlemelere karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almak için her türlü çabayı gösterecektir.

Madde 4. Alt işleyiciler ve kişisel verilerin aktarılması

Müşteri, Seeders’ın alt işleyicileri veya alt işleyicilerin hizmetlerini kullanmasına izin verecektir. Bu alt işleyiciler gizlilik mevzuatı ile ilgili olarak Seeders ile aynı yükümlülükleri üstleniyorlarsa ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alıyorlarsa, Seeders’ın müşteriyi bu konuda bilgilendirmesine gerek yoktur. Seeders, (muhtemelen) buna uymayan alt işleyicilerle yalnızca müşteri belirli alt işleyicilerle çalışma talimatı verirse veya Seeders’ın belirli alt işleyicilerle çalışacağını kabul ederse çalışacaktır.

Madde 5. Veri ihlalini bildirme yükümlülüğü

Seeders, müdürü mümkün olan en kısa sürede ve Seeders bir veri ihlalini öğrendikten sonra en az 48 saat içinde bilgilendirecektir. Seeders, müdürü mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde bilgilendirecek ve mümkün olduğunca sızıntıyı durdurmak için gerekli önlemleri alacaktır. Seeders, siparişi veren tarafın talebi üzerine, siparişi veren tarafın Kişisel Veri Kurumu ile ilgili yasal yükümlülüklerine uyması için gerekli olduğu ölçüde, siparişi veren taraf için mevcut olan gerekli bilgileri aktaracaktır.

Madde 6. Gizlilik

Seeders, kişisel verilere erişimi olan Seeders çalışanlarının kişisel verileri gizli tutacağını ve Seeders’in kanun veya mahkeme kararına dayanarak yapmak zorunda olmadığı sürece bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarmaktan, kopyalamaktan veya başka bir şekilde dağıtmaktan kaçınacağını garanti eder.

Madde 7. Sorumluluk

Seeders bu işleme sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmezse, Seeders temerrüde düşebilir. Tohumculara, temerrüt bildiriminin yazılı olarak bildirilmesinden sonra yükümlülüklere uymaya devam etmeleri için makul bir süre tanınacaktır. Sorumluluk, Genel Hüküm ve Koşulların 12. maddesinde belirtilen miktarla sınırlıdır. Hem Seeders hem de sipariş veren taraf, Gizlilik Yasasını ihlal eden eylemlerle ilgili üçüncü taraflardan gelen taleplere karşı birbirlerini tazmin eder.

Madde 8. Denetimler

Müdür, Seeders’ta bir denetim gerçekleştirme veya bunu üçüncü bir tarafa yaptırma hakkına sahiptir. Bu denetimin masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. Sonuç, Seeders ve müdür tarafından ortaklaşa değerlendirilecektir.